Hondenuitlaatservice Frank&Bo


Algemene Voorwaarden:

 1. Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groepswandelingen. 
 2. U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 3. Hondenuitlaatservice Frank&Bo is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, ziekten, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 4. U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van te voren af te zeggen anders wordt de afspraak doorberekend.
 5. Hondenuitlaatservice Frank&Bo handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts.
 6. Dierenartskosten zijn voor uw eigen rekening
 7. Hondenuitlaatservice Frank&Bo heeft ten alle tijden het recht om de uitlaatovereenkomst op te zeggen; reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald.
 8. U heeft als opdrachtgever ten alle tijden het recht de overeenkomst op te zeggen, reeds betaalde gelden of strippenkaarten worden dan niet terugbetaald.
 9. De strippenkaart dient vooraf contant of per bank betaald te worden.

Welke honden kunnen er mee met de roedel?

 • Honden die sociaal zijn naar mens en dier
 • Honden die los kunnen lopen
 • Honden die de basis commando's begrijpen
 • Honden die volledig zijn gevaccineerd en regelmatig behandeld worden tegen vlooien en teken

Welke honden kunnen er niet mee met de roedel?

 • Teven die loops zijn
 • Honden die ziek zijn
 • Pitbull / Stafford kunnen helaas niet mee


AVG Verklaring
____________________________________________________________________________
Frank & Bo gevestigd aan Moerwater 62
2715 GP
Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.frankenbo.nl Moerwater 62
2715 GP
Zoetermeer 0639785048

Frank Lekahena is de Functionaris Gegevensbescherming van Frank & Bo Hij/zij is te bereiken via franklekahena@casema.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Frank & Bo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens van U hond
- Foto / Film Hond
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via franklekahena@casema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Frank & Bo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Frank & Bo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Frank & Bo neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frank & Bo) tussen zit. Frank & Bo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Frank & Bo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens, Bewaartermijn zo lang als nodig.
Personalia Bewaartermijn zo lang als nodig.                  
Adres       Bewaartermijn zo lang als nodig.
email       Bewaartermijn zo lang als nodig.
Bankgegevens Bewaartermijn zo lang als nodig.


Delen van persoonsgegevens met derden
Frank & Bo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Frank & Bo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frank & Bo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar franklekahena@casema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Frank & Bo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Frank & Bo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via franklekahena@casema.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.